top of page
סיפורו של סוחר הדמיה אחורית לאתר.png
סיפורו של סוחר הדמית כריכה.png

ליל קיץ אחד, הוא נפרד באקראי מאיראן מולדתו.

 

בן חמש-עשרה בלבד הגיע לישראל לבדו, וכל רכושו הם הבגדים שלגופו והנעליים שלרגליו. הבדידות לא הייתה לו למכשול. זריזות מחשבתו וחושיו החדים ליוו אותו לכל אשר הלך, וכך הפכו אכזבות לשיעורים והזדמנויות להצלחות עסקיות. זהו סיפור על איש שבחריצות וללא מורא, יצר לעצמו חיי שפע ועשייה, המושתתים על ערכים איתנים וביטחון בדרכו. זהו סיפורו של סוחר: אהרון שירזי.

נכתב והופק ברובין הוצאה לאור

bottom of page