top of page
כריכה אחורית לאתר.png
עקבות בחול יחזקאל זילברשטיין הדמיית כריכ

נכתב והופק ברובין הוצאה לאור

במושבה חקלאית שתהפוך לעיר גדולה, גדל לו ילד סקרן. כרי החולות הזהובים שסביבו יהיו לו למרחבי משחק ושעשוע, מחקר וגיבוש זהות עצמאית.

הוא ילחם ויתאהב, יִלְמַד ויְלַמֵּד, את אורו הייחודי יקרין על סובביו באופטימיות תמידית ובהומור מלא חיים. בראשון לציון, העיר שהייתה לו לבית מראשית חייו, ישאיר את עקבותיו – כמי שכרוניקת חייו תיכרך בהיסטוריה שלה, כאבא לשלושה ילדים יקרים אותם יגדל במסירות יחד עם שרה אהובתו, וכאיש חינוך, מורה ומנהל, שיטפח אלפים מתלמידי העיר.

זהו סיפור על הרפתקן בעל חיוך נצחי. זהו סיפורו של יחזקאל זילברשטיין.

bottom of page