top of page
הדמיית כריכה אחורית לאתר.png
הדמיית כריכה קדמית.png

נכתב והופק ברובין הוצאה לאור

זיכרונות ילדותו נמתחים בין סמטאותיה העירוניות של בגדד למרחבי הטבע של הגליל בראשית ימי מדינת ישראל.

בין שני הקטבים הללו נפרש סיפור על יתמות והגירה, ובמרכזו ילד שהפך לאיש בטרם עת.

את חייו הענפים ומלאי התוכן בנה בעשר אצבעותיו, כשהוא מצויד בתושייה אינסופית, בלב רחב ובשכל ישר. מלווה בשושנה, אהובת נעוריו, סלל קריירה ציבורית אשר הפכה אותו ליקיר העיר אור-יהודה, ויחד עם שושנה, הקים משפחה גדולה ומפוארת, גאוותו הגדולה.

זהו סיפורו של שלום חי.

bottom of page