top of page
כריכה אחורית לאתר.png
הפלדמנים כריכה קדמית.png

נכתב והופק ברובין הוצאה לאור

ונגרוב שבפולין, סיביר שברוסיה, אוש שבקירגיזסטן, וצלר שבגרמניה, לוד שבישראל.

תחנות רבות עברו הפלדמנים במשך תשע שנות נדודים, מפרוץ מלחמת העולם השנייה ועד שהגיעו לישראל. במהלכן נעקרו מביתם, הוחזקו במחנות עבודה וסבלו מטרגדיות ואבדות מצערות. חמישה אחים, אחות, ואימם, אשר לא זכתה לסיים את המסע יחד עם ילדיה. מורשתם כמוכרי בשר כשר בפולין הכתה שורשים חדשים בישראל והגיעה לשיאה תחת ידיו של הנכד ישראל פלדמן אשר הפך את המסחר המשפחתי הצנוע לסיפור של הצלחה ושגשוג. זוהי ביוגרפיה משפחתית המגוללת סיפור של הישרדות וצמיחה מתוך תלאות המלחמה, סיפור על חוסן נפשי ולכידות משפחתית. זהו סיפורם של הפלדמנים.

bottom of page