top of page

נערך והופק ברובין הוצאה לאור

מאה-שנים-אחורי.png
מאה-שנים.png

נובמבר 1918, רומניה.

זה עתה הסתיימה מלחמת העולם הראשונה ותינוק בא אל העולם.

מרגע היוולדו יידעו חייו נדודים, עוני, פחד ומצוקה.

אבל אל כל שנה ממאה שנות החיים שייאספו מאז, הוא יידע ליצוק גם הרבה תקווה ומשמעות, כדי לשפר את גורלו.

מיטלטל בין אירועים היסטוריים ותמורות פוליטיות, הוא יעשה שימוש בתושייתו הרבה כדי להפוך כישלונות לשיעורים לחיים והזדמנויות להצלחה.

זהו סיפורו של איש היוצר את גורלו ובורא את מזלו.

זהו סיפורו של מאיר ליפא לבנטון: "תתי".

bottom of page