top of page
הדמיית כריכה אחורית למברטה לאתר.png
הדמיית כריכה קדמית סיפור שמתחיל בלמברטה זילברשטיין.png

גלגלי הלמברטה דהרו על האספלט בגשם השוטף. ידיה נאחזו במותניו ולא הרפו. חום מילא את ליבו, חיוך נמתח על שפתיו. רכובים על הקטנוע הקטן, עתידם נסלל לפניהם עם כיוונה של הרוח.

הלמברטה כבר מזמן איננו, אך סיפורם עוד נכתב. זהו סיפור שיש בו הכול: צחוק ושמחה, צער האובדן ואהבה. שישה עשורים של שותפות שדוֹק נעורים עוד דבק בה. זהו סיפורם של שרה ויחזקאל זילברשטיין.

נכתב והופק ברובין הוצאה לאור

bottom of page